Ngồi đọc và ngẫm những câu nói hay bằng tiếng Anh ngắn gọn sẽ giúp bạn thấy thú vị, suy nghĩ tích cực hơn. Đây là nguồn tài liệu học tiếng Anh cần thiết và bổ ích cho bạn.

Không phải ai cũng có cuộc sống hoàn hảo. Thế mới gọi là cuộc sống. Có những người luôn cảm giác không tự tin vào chính bản thân mình, cảm thấy việc có thể tìm kiếm niềm vui giữa bộn bề công việc mỗi ngày là điều không thể. Mỗi khi như vậy xuất hiện những câu nói hay bằng tiếng Anh ngắn gọn, bạn sẽ ngồi ngẫm nghĩ đôi chút về cuộc đời và có suy nghĩ tích cực, thú vị hơn rất nhiều.

Những câu nói hay bằng tiếng Anh ngắn gọn nhất mọi thời đại

1-Life is short. Don’t be lazy: Cuộc sống ngắn lắm, vì thế đừng lười biếng.

2-You are the biggest person when you have a kindness: Khi bạn có tấm lòng nhân hậu, bạn là người giàu có nhất.

3-No one is old for fairytales: Không ai là quá già để phải ngừng việc đọc truyện cố tích cả.

4-Some of the best thing in life are mistakes: Một trong những điều tốt nhất trong cuộc sống là mắc lỗi.

5-Everbody is reactionary on subjects they understand : Con người thường sẽ biết phản ứng thế nào trước những chủ đề mà họ hiểu biết.

6-Life is the greatest journey you will be ever on : Cuộc sống là chuyến du lịch tuyêt vời nhất mà bạn từng trải qua.

Tổng hợp những câu nói hay bằng tiếng anh ngắn gọn

7-Life begins when you step out of your comfort zone : Cuộc sống thực sự bắt đầu khi bạn bước chân ra khỏi quỹ đạo an toàn của chính mình.

8-Once you choose the hope, anything is possible : Một khi bạn lựa chọn hi vọng, mọi thứ đều có thể xảy ra.

9-Love is starts with a smile, grows with a kiss and ends with a tear: Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt.

10-Life is really simple, but we insist on making it complicated: Cuộc sống thực sự đơn giản, nhưng chúng ta luôn khẳng định nó phức tạp.

11-Life is not fair, get used to it : Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy tập quen với điều đó.

12-Where there is love, there is life : Nơi nào có tình yêu, nơi ấy có sự sống.

13-Be your dream, now or never : Thực hiện ước mơ của bạn, ngay lúc này hoặc sẽ chẳng bao giờ.

14-Keep your face to the sunshine and you can not see a shadow : Hãy hướng về phía mặt trời và bạn sẽ không nhìn thấy bóng tối đâu cả.

15-Stars can’t shine without darkness: Những ngôi sao sẽ không thể tỏa sáng nếu không có bóng tối.

16-You may delay, but time will not: Bạn có thể trì hoãn một điều gì đó nhưng thời gian thì không.

17-You cannot heal the world until you heal yourself: Bạn sẽ không thể an ủi bất kì ai cho đến khi bạn tự làm lành vết thương của chính mình.

18-The healthy equals beautiful: Khỏe mạnh đồng nghĩa với xinh đẹp.

10 câu nói gây “shock” không thể bỏ qua

Những người nổi tiếng như Bill Gates, Steve Jobs,.. thường đưa ra những câu nói rất nổi tiếng. Họ đều là người nổi tiếng trong lĩnh vực IT và họ có những câu nói rất hay, đúc kết từ chính kinh nghiệm thực tiễn trong cuộc sống của họ. Và những câu nói hay bằng tiếng Anh ngắn gọn dưới đây là minh chứng cho điều đó. Với những câu nói tiếng Anh hay của người nổi tiếng rất có ích để bạn tìm thấy được nhiều kinh nghiệm sống quý báu. Có thể ngày hôm nay tăm tối, nhưng biết đâu chỉ với một câu nói của người nổi tiếng bạn có thể vực dậy chính mình và trong đêm đen bạn thấy mặt trời chói lóa.

1- In life you have a choice: Bitter or Better? Choose better, foreget bitter ( Nick Vuijicic)

Choice (n) sự lựa chọn

Choose (v) lựa chọn

Foreget (v) quên

Nghĩa: Trong cuộc sống bạn có quyền lựa chọn: Cay đắng hoặc Tốt hơn? Hãy chọn tốt hơn, quên cay đắng đó đi.

2-If today were the last day of your life, would you want to do what are about to do today? ( Steve Jobs)

Tổng hợp những câu nói hay bằng tiếng anh ngắn gọn

Last (adj) cuối cùng

Would you want to do something: bạn có muốn làm điều gì đó không?

Nghĩa: Nếu hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời bạn, thì bạn có muốn làm những gì bạn sẽ làm trong ngày hôm nay không?

3-Do not pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one ( Bruce Lee)

Pray (v) cầu nguyện, cầu mong

Strength (n) sức mạnh

Endure (v) chịu đựng, vượt qua

Nghĩa: Đừng cầu mong một cuộc sống dễ dàng, hãy cầu mong có sức mạnh để vượt qua được điều khó khăn.

4-Life is not fair – get used to it ( Bill Gates)

Fair (adj) công bằng

Get used to + something: quen với điều gì đó

Nghĩa: Cuộc sống không công bằng, hãy quen với điều đó.

5-I will always choose a lazy person to do a difficult job… Because he will find an easy way to do it ( Bill Gates)

Lazy ( adj) lười biếng

Difficult ( adj) khó khăn

Easy (adj) dễ dàng

Nghĩa: Tôi luôn luôn lựa chọn người lười biếng để làm việc khó…Bởi vì anh ta sẽ tìm cách dễ dàng nhất để làm việc đó.

6-Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek ( Barak Obama)

Change (n) cơ hội

Wait for something/ somebody: chờ đợi điều gì đó/ ai đó

Nghĩa: Cơ hội sẽ không đến nếu chúng ta chờ đợi ai đó khác hay một lúc nào đó khác. Chúng ta chính là người mà mình đang đợi. Chúng ta chính là cơ hội mà mình đang tìm kiếm.

7-Successful people always have two things on their lips: 1. Silence, 2.Smile ( Mark Zuckerberg)

Tổng hợp những câu nói hay bằng tiếng anh ngắn gọn

Successful (adj) thành công

Silence (n) sự im lặng

Smile (n) mỉm cười

Nghĩa: Người thành công luôn có 2 thứ trên môi của họ: 1. Im lặng, 2.Mỉm cười.

8-When somebody challenges you, fight back.Be brutal, be tough ( Donald Trump)

Challenge (v) thách thức

Fight (v) đấu tranh

Brutal (adj) mạnh mẽ

Tough (adj) quyết liệt

Nghĩa: Khi ai đó thách thức bạn, hãy đấu lại. Thật mạnh mẽ, thật quyết liệt.

9-If  I fail, I try again, and again, and again…( Nick Vuijicic)

Fail (v) thất bại)

Try (v) cố gắng

Nghĩa: Nếu tôi thất bại, tôi sẽ cố gắng lần nữa, và lần nữa, và lần nữa…

10-Change is never easy, but always possible ( Barak Obama)

Change (n) sự thay đổi

Possible (adj) có thể làm được

Nghĩa: Thay đổi chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng luôn luôn có thể làm được.

Để có câu nói hay như vậy chắc hẳn họ đã đi qua bao nhiều thăng trầm của cuộc sống để rút ra kinh nghiệm cho bản thân cũng như chia sẻ đến cho những người đọc. Những câu nói hay bằng tiếng Anh ngắn gọn ẩn chứa về nhiều hàm ý như tình yêu, cảm xúc, động lực giúp con người ta cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn.

Hy vọng  những câu nói hay bằng tiếng Anh ngắn gọn của người nổi tiếng trên sẽ là động lực mạnh mẽ để bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và đặc biệt là chinh phục tiếng Anh mỗi ngày các bạn nhé!

Bài viết liên quan